chuyển hàng DDP

Nhập Hàng DDP Là Gì? Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhập Khẩu DDP?

Điều Kiện Incoterms DDP Là Gì?

Điều kiện Incoterms DDP (Delivered Duty Paid) trong xuất nhập khẩu là một thỏa thuận về việc giao hàng giữa người bán và người mua. Theo điều kiện này, người bán chịu trách nhiệm giao hàng hóa đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu. 

Điều đặc biệt là người bán phải chịu tất cả các chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến đích, bao gồm cả việc chịu các chi phí thuế và thủ tục hải quan.

Người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa đã thông quan và sẵn sàng cho việc giao hàng tại địa điểm thỏa thuận. Điều này đòi hỏi người bán phải hiểu rõ quy định hải quan và thuế của nước nhập khẩu để thực hiện thủ tục liên quan.

Điều kiện DDP thường được sử dụng trong những trường hợp người bán muốn đảm bảo người mua không phải lo lắng về việc thông quan và chi phí liên quan đến hàng hóa. Tuy nhiên, người mua cần phải chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng và chịu trách nhiệm cho rủi ro sau khi hàng đã được giao.

Một số điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng điều kiện DDP:

 • Người bán phải có kiến thức về quy định hải quan và thuế của nước nhập khẩu.
 • Người mua cần chắc chắn rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng tại địa điểm thỏa thuận.
 • DDP không yêu cầu phân biệt về hình thức vận chuyển, có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào.
 • DDP thường áp dụng cho giao hàng đường biển, đường bộ, đường hàng không, và các phương thức vận chuyển khác.

Trong tổng quan, điều kiện DDP giúp tối ưu hóa quy trình giao hàng và giảm bớt gánh nặng cho người mua trong việc xử lý các thủ tục hải quan và thuế.

DDP

>>>Xem Thêm: Gửi Hàng Đi Mỹ Bằng Đường Biển Giá Cước Rẻ, Không Giới Hạn Tải Trọng

Nhập Hàng DDP Là Gì?

DDP (Delivered Duty Paid) là điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu:

DDP (Delivered Duty Paid) là một điều kiện trong Incoterms (International Commercial Terms) định nghĩa quyền và trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình giao hàng và xử lý các khoản chi phí liên quan khi hàng hóa được vận chuyển từ người bán đến người mua. 

Theo điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu. Điều này bao gồm tất cả các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, bao gồm cả việc chịu các chi phí thuế và thủ tục hải quan.

Các điểm chính liên quan đến DDP:

 1. Giao hàng đến địa điểm thỏa thuận: Người bán phải chịu trách nhiệm giao hàng đến địa điểm do người mua chỉ định. Người mua không phải tham gia vào quá trình vận chuyển.
 2. Chi phí và rủi ro: Người bán phải chịu tất cả các chi phí và rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đến đích.
 3. Thuế và thủ tục hải quan: Người bán phải chịu trách nhiệm chi trả tất cả các loại thuế, phí và thủ tục hải quan cần thiết để đưa hàng hóa vào nước nhập khẩu.
 4. Không phân biệt vận chuyển: Điều kiện DDP không yêu cầu sự phân biệt về hình thức vận chuyển. Điều này có nghĩa là người bán có thể sử dụng bất kỳ phương thức vận chuyển nào để đưa hàng đến địa điểm thỏa thuận.
 5. Các rủi ro sau giao hàng: Sau khi hàng hóa đã giao đến địa điểm thỏa thuận, các rủi ro tiếp theo sẽ chuyển sang người mua.

xuất khẩu theo phương thức Incoterm

Chi Phí Và Trách Nhiệm Trong Điều Kiện DDP

Trong điều kiện giao hàng DDP (Delivered Duty Paid) trong xuất nhập khẩu, người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu. 

Dưới điều kiện này, người mua không cần tham gia vào quá trình vận chuyển và không phải trả các chi phí phát sinh trong quá trình đó. Dưới đây là một số điểm quan trọng về chi phí và trách nhiệm trong điều kiện DDP:

 1. Chi Phí Vận Chuyển: Người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất hoặc kho hàng của họ đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu. Điều này bao gồm các khoản phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến quá trình vận chuyển.
 2. Chi Phí Thuế Và Thủ Tục Hải Quan: Người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu. Điều này bao gồm các khoản phí và thuế hải quan, phí nhập khẩu, và các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan.
 3. Chi Phí Vận Chuyển Nội Địa: Nếu cần thiết, người bán cũng phải chịu các chi phí vận chuyển nội địa để đưa hàng hóa từ cảng, sân bay hoặc địa điểm nhập khẩu đến địa điểm cuối cùng thỏa thuận.
 4. Rủi Ro Đến Khi Hàng Đến Đích: Người bán chịu trách nhiệm cho hàng hóa cho đến khi nó được giao đến địa điểm thỏa thuận. Nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra trong quá trình vận chuyển, người bán phải chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này.
 5. Chuẩn Bị Hàng Hóa Đã Thông Quan: Người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa đã thông quan hải quan tại nước nhập khẩu và đã sẵn sàng cho việc giao hàng tại địa điểm thỏa thuận.

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng điều kiện DDP:

Chuẩn Bị Tốt Trước: Người bán cần đảm bảo rằng họ hiểu rõ các quy định hải quan và thuế của nước nhập khẩu để có thể đáp ứng mọi yêu cầu và tránh các khó khăn trong quá trình giao hàng.

Chuẩn Bị Cẩn Thận: Người mua cần đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng để nhận hàng tại địa điểm thỏa thuận và chịu trách nhiệm cho rủi ro sau khi hàng đã được giao.

Tóm lại, điều kiện DDP đảm bảo rằng người bán chịu trách nhiệm chủ yếu về chi phí và trách nhiệm trong quá trình giao hàng hóa đến người mua tại địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu.

xuất khẩu hàng hóa

Quy Định Về Thuế Và Hải Quan Trong DDP

Trong điều kiện giao hàng DDP (Delivered Duty Paid) trong xuất nhập khẩu, người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan. Dưới đây là các quy định cơ bản về thuế và hải quan trong điều kiện DDP:

 1. Thuế Nhập Khẩu: Trong điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc nộp các loại thuế nhập khẩu cần thiết để thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu. Điều này bao gồm cả việc tính toán, nộp và giải quyết các khoản thuế như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu, và các loại thuế khác tùy thuộc vào quy định của nước nhập khẩu.
 2. Khai Hải Quan: Người bán cần thực hiện các thủ tục hải quan cần thiết để thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu. Điều này bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu liên quan, khai báo hải quan, và tuân thủ các quy định và quy trình hải quan của nước nhập khẩu.
 3. Chi Phí Khai Hải Quan: Người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc khai hải quan và thực hiện các thủ tục liên quan. Điều này có thể bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến việc khai hải quan, xử lý giấy tờ, và các dịch vụ liên quan khác.
 4. Đối Tượng Trả Thuế Và Khai Hải Quan: Trong điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm trả thuế và thực hiện khai hải quan. Người mua không cần phải tham gia vào quá trình này và không phải chịu trách nhiệm về việc nộp thuế và khai hải quan.
 5. Sự Chấp Hành Quy Định Hải Quan: Người bán cần đảm bảo rằng các hoạt động khai hải quan và nộp thuế được thực hiện đúng theo quy định của nước nhập khẩu để tránh vi phạm và hậu quả không mong muốn.

Tóm lại, trong điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu, bao gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan. Điều này đảm bảo rằng người mua không phải lo lắng về việc nộp thuế và thực hiện các thủ tục hải quan khi nhận hàng.

xuat-nhap-khau-hang-hoa-tai-binh-duong (1)

Điểm Khác Biệt Giữa DDP Và Các Điều Kiện Khác Trong Incoterms.

DDP (Delivered Duty Paid) là một điều kiện giao hàng trong Incoterms, và có những điểm khác biệt quan trọng so với các điều kiện khác. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa DDP và các điều kiện khác trong Incoterms:

 • Trách Nhiệm Vận Chuyển và Chi Phí:
   • DDP: Trong DDP, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu. Người bán phải thanh toán tất cả các chi phí vận chuyển, bao gồm cả việc chịu hết các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích.
   • Các điều kiện khác: Trong các điều kiện khác như FOB, CIF, CFR, người bán và người mua chia sẻ trách nhiệm và chi phí vận chuyển theo cách khác nhau. Ví dụ, trong FOB, người bán chịu trách nhiệm cho hàng hóa cho đến khi chúng được giao cho vận chuyển biển.
 • Thủ Tục Hải Quan và Thuế:
   • DDP: Người bán phải thực hiện thủ tục hải quan và nộp các khoản thuế cần thiết để thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu.
   • Các điều kiện khác: Trong các điều kiện khác, người mua có thể phải chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến thủ tục hải quan và nộp thuế nhập khẩu.
 • Rủi Ro Và Quyền Sở Hữu:
   • DDP: Rủi ro và quyền sở hữu về hàng hóa chuyển sang người mua khi hàng hóa được giao tới địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu.
   • Các điều kiện khác: Rủi ro và quyền sở hữu có thể chuyển sang người mua tại thời điểm khác, như khi hàng hóa được giao cho vận chuyển (FOB) hoặc khi hàng hóa tới cảng đích (CIF, CFR).
 • Thuế Nhà Thầu:
  • DDP: Trong DDP, người mua không phải chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến thuế nhà thầu.
  • Các điều kiện khác: Trong một số trường hợp, người mua có thể phải chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến thuế nhà thầu, như trong các điều kiện như DDU (Delivered Duty Unpaid).

Tóm lại, DDP là một điều kiện giao hàng có những điểm khác biệt quan trọng về trách nhiệm vận chuyển, thủ tục hải quan, rủi ro và thuế so với các điều kiện khác trong Incoterms. Lựa chọn đúng điều kiện phù hợp với tình hình cụ thể sẽ giúp bạn và đối tác thương mại tránh những tranh chấp không mong muốn và tối ưu hóa quản lý chi phí và rủi ro.

xuat-nhap-khau-hang-hoa-tai-binh-duong (1)

Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhập Hàng DDP, Thủ Tục Hải Quan Và Các Vấn Đề Liên Quan

Embassy Freight Services (VN) là một trong những dịch vụ vận chuyển hàng hóa uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhập hàng DDP (Delivered Duty Paid) – hỗ trợ làm các thủ tục hải quan từ nơi sản xuất đến nơi nhận hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm các thủ tục hải quan, khai báo hải quan, lưu kho và giao hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp vận chuyển hàng hóa tiện lợi và an toàn.

Với kinh nghiệm 22 năm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ nhập khẩu hàng hóa. 

Chúng tôi hiểu rõ những rắc rối mà các công ty thường gặp phải trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, và chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng của mình những giải pháp vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác uy tín để hỗ trợ trong việc nhập khẩu hàng hóa, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline +84 901 860 747 để biết thêm chi tiết về các dịch vụ của Embassy Freight Services (VN). Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian trong quá trình nhập khẩu hàng hóa.

van-chuyen-hang-tu-chau-au (4)

>>>Xem Thêm: Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trọn Gói Tại TPHCM, Hà Nội Hỗ Trợ Từ A Đến Z, Tiết Kiệm

Q&A Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhập Hàng DDP

Theo điều kiện DDP ai là người thông quan nhập khẩu?

Theo điều kiện DDP, người thông quan nhập khẩu là người bán. Điều này có nghĩa là người bán chịu trách nhiệm thực hiện quá trình thông quan hàng hóa tại cảng đích và đảm bảo rằng hàng hóa đã hoàn thành quá trình thông quan và có thể được giao đến người mua. Người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa đã được thông quan hải quan và đã trả các khoản thuế và phí liên quan trước khi giao hàng cho người mua.

Về cơ bản, điều kiện DDP yêu cầu người bán đảm nhiệm không chỉ việc vận chuyển hàng hóa đến cảng đích mà còn cả quá trình thông quan hàng hóa, đảm bảo rằng hàng hóa đã hoàn thành các thủ tục hải quan và có thể được giao đến người mua mà không có rủi ro phát sinh liên quan đến thông quan.

Như vậy, theo điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm và là người thông quan hàng hóa để đảm bảo rằng hàng hóa đã hoàn thành quá trình thông quan và sẵn sàng để giao đến người mua tại điểm đích quốc tế.

Giá DDP là gì?

Giá DDP (Delivered Duty Paid) là giá của hàng hóa bao gồm cả giá trị sản phẩm, cước vận chuyển, chi phí bảo hiểm và tất cả các loại thuế, phí và lệ phí khác liên quan đến việc vận chuyển và thông quan hàng hóa từ quốc gia xuất xứ đến quốc gia nhập khẩu. 

Trong điều kiện giao hàng DDP, người bán chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và chi phí để đảm bảo rằng hàng hóa đã hoàn thành quá trình vận chuyển và thông quan, và có thể được giao đến người mua tại điểm đích cuối cùng.

Điều này bao gồm việc thanh toán các khoản thuế nhập khẩu, thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT), cũng như các chi phí liên quan đến vận chuyển, bảo hiểm và các thủ tục quan trọng khác. 

Tóm lại, giá DDP là giá mà người mua phải trả cho người bán để có được hàng hóa giao tận nơi đến, đã thông quan và hoàn thành mọi thủ tục tại quốc gia nhập khẩu.

van-chuyen-hang-khong (1)

Phân biệt giữa DDP và CIF trong giao nhận hàng hóa?

DDP (Delivered Duty Paid) và CIF (Cost, Insurance, Freight) là hai trong số các điều khoản Incoterms định nghĩa về trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế. Dưới đây là sự phân biệt giữa DDP và CIF:

 • DDP (Delivered Duty Paid):
   • Trách nhiệm người bán: Người bán chịu trách nhiệm giao hàng đã thông quan nhập khẩu tại điểm đến được thỏa thuận. Điều này bao gồm việc nộp các khoản thuế, phí và các chi phí liên quan đến hải quan và thuế VAT.
   • Trách nhiệm người mua: Người mua chỉ phải nhận hàng tại điểm đến và không cần tham gia vào quá trình hải quan hay thanh toán các khoản phí liên quan đến hải quan.
 • CIF (Cost, Insurance, Freight):
  • Trách nhiệm người bán: Người bán chịu trách nhiệm giao hàng tới cảng đích quốc tế và chi phí vận chuyển cũng như bảo hiểm hàng hóa cho đến cảng đích. Người bán không phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ hải quan và thuế VAT tại nước đích.
  • Trách nhiệm người mua: Người mua phải chịu trách nhiệm về việc thông quan hàng hóa tại cảng đích, bao gồm việc nộp các khoản thuế và các thủ tục hải quan.

Tóm lại, sự khác biệt quan trọng giữa DDP và CIF là về trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến hải quan và thuế VAT. DDP đặt trọng trách nhiệm lên người bán trong việc nộp các khoản thuế và phí, trong khi CIF yêu cầu người mua đảm nhiệm phần này. 

Hình thức Incoterm phù hợp phụ thuộc vào tình hình và khả năng của người mua và người bán, cũng như yêu cầu của giao dịch cụ thể.

Giá DDP có bao gồm thuế VAT không?

Điều kiện DDP được quy định trong các điều khoản Incoterms, mô tả các nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ người bán đến người mua. 

Theo điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm giao hàng đã thông quan nhập khẩu tại điểm đến được quy định, bao gồm cả việc nộp thuế và các chi phí liên quan đến hải quan và thuế VAT. Người mua chỉ phải nhận hàng tại điểm đến đã thỏa thuận mà không cần phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến hải quan.

Cụ thể, giá DDP bao gồm cả thuế VAT (giá trị gia tăng) và các loại thuế khác phải nộp khi nhập khẩu. Người bán chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế này, và người mua không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào liên quan đến thuế hoặc hải quan. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa đã được thanh toán đầy đủ và được giao đến tay người mua một cách thuận tiện và không phải đối mặt với các thủ tục hải quan phức tạp.

Thông Tin Liên Hệ

EMBASSY FREIGHT SERVICES (VIỆT NAM)

Địa Chỉ: Phòng 4.25, tầng 4, số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận , TP. Hồ Chí Minh.

Email: info@embassyfreight.com.vn

Liên Hệ Tư Vấn:

 • (+84) 28 71092579
 • 0908 105 115 (TPHCM) – 0901 860 747 (A. Tuấn) Embassy Freight Services (VN) Miền Nam
 • 0398 704 970 (Hà Nội) (A. Quyết) – Embassy Freight Services (VN) Miền Bắc

Tham Khảo Thêm:

✅ Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan: Thông Quan Nhanh, Giá Tốt, Không Phát Sinh Chi Phí Ngoài Báo Giá
✅ Vận Chuyển Hàng Air Và Sea: ⭐ Giá Cước Tốt, Cạnh Tranh
✅ Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu: ⭐ Trọn Gói, Giá Tốt
✅ Kinh Nghiệm: ⭐ Hơn 22 Năm Kinh Nghiệm
✅ Dịch Vụ Kèm Theo:  ⭕  Xin Cấp C/O, Giấy Phép Nhập Khẩu, Kiểm Dịch Động Thực Vật, Đóng Kiện, Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ & Các Thủ Tục Giấy Tờ Liên Quan 
✅ Đại Lý, Văn Phòng: ⭕ Hơn 50 Văn Phòng, Đại Lý Tại 30 Quốc Gia Trên Toàn Cầu
Bài Viết Liên Quan
Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác?
ủy thác xuất nhập khẩu

Xuất/nhập khẩu ủy thác là gì? Đơn vị nào làm dịch vụ xuất/nhập khẩu ủy thác uy tín? Hướng dẫn Đọc Ngay

Xuất Khẩu Tại Chỗ Là Gì? Quy Định Và Thủ Tục Như Thế Nào?
xuất khẩu tại chỗ

Xuất khẩu tại chỗ là gì? Mở tờ khai ở đâu? Làm thế nào nếu quá hạn mở tờ khai? Đọc Ngay

Kiểm Tra Văn Hóa Phẩm Xuất Nhập Khẩu Là Gì? Ở Đâu? Chi Phí Bao Nhiêu?
Kiểm Tra Văn Hóa Phẩm Xuất Nhập Khẩu

Kiểm tra văn hóa phẩm nhập khẩu là gì? ở đâu và chi phí bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết Đọc Ngay

Hun Trùng Hàng Hóa Xuất Khẩu Là Gì? Hướng Dẫn Chi Tiết
Hun Trùng Hàng Hóa Xuất Khẩu

Hun trùng hàng hóa xuất khẩu là gì? Tại sao phải hun trùng hàng hóa xuất khẩu? Hàng hóa xuất Đọc Ngay

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top